• Nöjd kund-garanti
  • Personlig service
  • 14 dagars öppet köp
  • Endast 69:- till servicepoint i Sverige
14 dagars öppet köp - Frakt till service Point 69 kr 📦

Vad är IP-klass och vad innebär det?

Publicerad 2023-06-16 22:19 av Jan Pierd
Vad är IP-klass och vad innebär det?

Elektriska materiel klassificeras ofta med en sifferbeteckning för att ange hur väl produkten klarar yttre påverkan av damm, vatten och liknande. I vår guide hjälper vi dig med beslutet om vilken IP-klass och vilket IP-skåp som är mest lämpat för just din elektroniska utrustning. Det är viktigt att tänka på att få rätt IP-klass beroende på vilken miljö skåpet ska stå i. Förkortningen IP står för International Protection och är ett internationellt sätt att koda kapslingsklasser. Vad står då siffrorna för?


Den första siffran

(inträngande av fasta föremål ex damm) Den första siffran anger hur tät kapslingen är. Siffran 0 är inget skydd medan siffran 6 innebär att kapslingen är dammtät.

 

0 Inget skydd
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm
5 Dammskyddad
6 Dammtät

En artikel märkt med skyddsform IP 54 är: (Första siffran:) dammskyddad och (Andra siffran:) tål strilande vatten från alla vinklar.

Den andra siffran

(inträngande av vatten) Den andra siffran talar om hur väl en kapsling står emot vatten. Siffran 0 betyder att det inte finns något skydd alls mot väta medan siffran 9 menar att kapslingen kan utsättas för högtrycksvatten.

 

0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppande vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning
9 Skyddad mot varmt vatten med högt tryck