12 produkter
Tårtring Ø 26 cm
Exxent Tårtring Ø 26 cm
92078
119 kr 95,2 kr
Merx team 20%
Tårtring Ø 24 cm
Exxent Tårtring Ø 24 cm
92077
109 kr 87,2 kr
Merx team 20%
Anslagsram 20 x 20 cm
Exxent Anslagsram 20 x 20 cm
92081
154 kr 123,2 kr
Merx team 20%
Anslagsram 18 x 18 cm
Exxent Anslagsram 18 x 18 cm
92080
145 kr 116 kr
Merx team 20%
Anslagsram 16x16 cm
Exxent Anslagsram 16x16 cm
92079
134 kr 107,2 kr
Merx team 20%
Springform Ø 26 cm
Exxent Springform Ø 26 cm
92094
179 kr 152,15 kr
Merx team 15%
Springform Ø 24 cm
Exxent Springform Ø 24 cm
92093
160 kr 136 kr
Merx team 15%
Springform Ø 20 cm
Exxent Springform Ø 20 cm
92092
145 kr 123,25 kr
Merx team 15%
Springform Ø 18 cm
Exxent Springform Ø 18 cm
92091
124 kr 105,4 kr
Merx team 15%
Pajform 35x11 cm
Exxent Pajform 35x11 cm
92088
124 kr 105,4 kr
Merx team 15%
Pajform Ø 28 cm
Exxent Pajform Ø 28 cm
92087
127 kr 107,95 kr
Merx team 15%
Pajform Ø 24 cm
Exxent Pajform Ø 24 cm
92086
99 kr 84,15 kr
Merx team 15%