12 produkter
Tårtring Ø 26 cm
Exxent Tårtring Ø 26 cm
92078
119 kr
Tårtring Ø 24 cm
Exxent Tårtring Ø 24 cm
92077
109 kr
Anslagsram 20 x 20 cm
Exxent Anslagsram 20 x 20 cm
92081
154 kr
Anslagsram 18 x 18 cm
Exxent Anslagsram 18 x 18 cm
92080
145 kr
Anslagsram 16x16 cm
Exxent Anslagsram 16x16 cm
92079
134 kr
Springform Ø 26 cm
Exxent Springform Ø 26 cm
92094
179 kr
Springform Ø 24 cm
Exxent Springform Ø 24 cm
92093
160 kr
Springform Ø 20 cm
Exxent Springform Ø 20 cm
92092
145 kr
Springform Ø 18 cm
Exxent Springform Ø 18 cm
92091
124 kr
Pajform 35x11 cm
Exxent Pajform 35x11 cm
92088
124 kr
Pajform Ø 28 cm
Exxent Pajform Ø 28 cm
92087
127 kr
Pajform Ø 24 cm
Exxent Pajform Ø 24 cm
92086
99 kr